Werkwijze

Hoe vaak zeggen mensen niet tegen je: ach joh, het komt wel goed. Maar na weken, maanden of zelfs jaren dezelfde ongemakken te hebben ervaren, komt het soms niet goed. Je hebt van alles geprobeerd, maar het probleem blijkt dieper te zitten. De vraag is alleen, hoe kan je dit nu achterhalen?

HET KOMT GOED. Ik hanteer een aanpak die ervan uitgaat dat we als mens meer zijn dan alleen een lichaam. Een aanpak die niet alleen ingaat op de symptomen van het ongemak, maar juist de dieperliggende oorzaak aanpakt. Een mens is namelijk niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte.

We hebben emoties, gedachten en zijn vooral ook heel bewuste zielen. Ik spoor door middel van de kerntherapie de ongemakken en/of blokkades op en streef ernaar deze door middel van een aantal natuurgeneeskundige consulten te herstellen. Tijdens een eerste consult inventariseren we de ongemakken en/of blokkades en probeer ik tot de kern van de oorzaak te komen. Van daaruit kunnen we samen bekijken wat er bij benadering nodig is om het ongemak te herstellen.

Binnen mijn praktijk kan ik ondersteuning bieden bij angsten, verdriet, boosheid, frustraties, depressie, rouw en verlies, groei in relaties, trauma, burn-out, ziekten, etc.

Als natuurgeneeskundig therapeut hanteer ik een holistische aanpak volgens de vijf natuurgerichte principes. Ik maak je bewust van patronen op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk vlak en kan je helpen ongemakken en blokkades te herstellen. Bewustzijn is al een eerste belangrijke stap richting het herstel. Wees je bewust van hetgeen je lichaam je wilt vertellen. Je lichaam laat je door een lichamelijke klacht of een ziekte namelijk weten dat je uit balans bent en ik kan je helpen om hier inzicht in te krijgen.

Tijdens een aantal opvolgende consulten zal ik door middel van diverse methodes trachten de diepere laag onder het probleem op te sporen en trachten deze te herstellen. Ik gebruik hiervoor verschillende methodieken, waaronder de kerntherapie (met behulp van een biotensor) en een krachtige, energetische Life Alignmenttechniek om het lichaam weer in balans te brengen. Bij deze aanpak wordt zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als geestelijk niveau gewerkt en zal altijd de kern van het ongemak (in het celgeheugen) worden aangepakt.

Blokkades die tevoorschijn kunnen komen, zijn bijvoorbeeld emoties (angst, verdriet, woede) en waarden, overtuigingen (‘ik kan het niet, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt mij leuk’) die zich binnen onszelf afspelen. Maar het kunnen ook basisbehoeften zijn die ons bepaalde pijnplekken kunnen laten voelen. Denk hierbij aan bevestiging, waardering, goedkeuring, respect, vertrouwen en zorg. Stuk voor stuk onderdelen die wij als mens nodig hebben. Deze basisbehoeften worden ons (als het goed is) aangereikt tijdens onze opvoeding. De mate waarin voorzien is in deze basisbehoefte, bepaalt onze overtuigingen c.q. ons denken. Onze overtuigingen en ons denken bepaalt weer hoe we ons voelen en gedragen. Op het moment dat er dus een deel van de basisbehoefte ontbreekt, kan dat zijn weerslag hebben op de wijze hoe we ons voelen en gedragen op latere leeftijd. In negatieve zin leidt dit vroeg of laat tot ongemakken en/of blokkades. Het is een vicieuze cirkel. Als ondersteuning bij de oplossing van het ongemak en/of blokkade kijk ik tevens naar de voeding (tekorten, verkeerde patronen, allergieën e.d.) van de cliënt. Dit kan er mede voor zorgen dat de beschikbare energieën weer vrij kunnen stromen en het ongemak sneller en efficiënter wordt opgelost.
Het Komt Goed Coaching

Wat verwacht ik van mijn jou?

Zoals aangegeven kijk ik met mijn therapie verder dan alleen het symptoom. De behandelmethode vergt dan ook wel een bepaalde mate van bewustzijn en een kritische blik naar je ‘eigen ik‘, je ‘hogere zelf’. Tevens is het wenselijk dat je als cliënt openstaat voor een alternatieve behandelwijze. Alleen dan heeft de behandeling kans van slagen. Ik kan als natuurgeneeskundig therapeut handreikingen doen, echter is het van belang dat je hiermee ook zelf aan de slag gaat. Het vergt dus ook een bepaalde toewijding. Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden. Klik hier om erover te lezen.
het komt goed

happiness