Werkwijze

Hoe vaak zeggen mensen niet tegen je: ach joh, het komt goed. Maar na weken, maanden of zelfs jaren dezelfde ongemakken te hebben ervaren, komt het soms niet goed. Je hebt van alles geprobeerd en diverse artsen geraadpleegd. Niemand kan echter doordringen tot het probleem. Blijkbaar zit het probleem dieper, maar hoe achterhaal je het ongemak of de blokkade?

In de reguliere geneeskunde worden de symptomen van bijvoorbeeld darmproblemen bekeken en aangepakt met medicijnen. Medicijnen laten de klachten meestal verdwijnen, maar de diepere onderliggende (emotionele) oorzaak blijft vaak ongemoeid. In de toekomst zou zich het probleem opnieuw kunnen voordoen wanneer deze oorzaak niet wordt aangepakt. Een aanvullende therapie is daarom noodzakelijk om de werkelijke oorzaak op te sporen. Dat kan ik voor je doen.

HET KOMT GOED. Ik hanteer een aanpak die ervan uitgaat dat we als mens meer zijn dan alleen een lichaam. Een aanpak die niet alleen ingaat op de symptomen van het ongemak, maar juist de dieperliggende oorzaak aanpakt. Een mens is namelijk niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte.

We hebben emoties, gedachten en zijn vooral ook heel bewuste zielen. Ik spoor door middel van de kerntherapie de ongemakken en/of blokkades op en help de cliënt door middel van een aantal consulten om de ongemakken en/of blokkades op te lossen. Tijdens een eerste consult kom ik meestal al snel tot de kern van de situatie. Van daaruit kunnen we samen bekijken wat er bij benadering nodig is om het ongemak op te lossen.

Binnen mijn praktijk kan ik ondersteuning bieden bij angsten, verdriet, boosheid, frustraties, rouw en verlies, relatiebemiddeling, trauma, pesten, burn-out etc., hetgeen zich doorgaans allemaal zal uiten in lichamelijke klachten.

Tijdens een aantal opvolgende consulten zal ik door middel van diverse methodes trachten de diepere laag onder het probleem op te sporen en op te lossen. Ik gebruik hiervoor verschillende methodieken, zoals de kerntherapie (met behulp van een biotensor), Emotional Freedom Technique (EFT), Integrated Energy Therapy (IET). De kerntherapie is een aanpak, waarbij zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau wordt gewerkt.
Kinderen kan ik ook een goede begeleiding geven, maar doorgaans zal ik eerst met de ouders aan de slag gaan. Veel emoties worden namelijk van generatie op generatie doorgegeven.

Blokkades die tevoorschijn kunnen komen, zijn bijvoorbeeld emoties (angst, verdriet, woede) en waarden, overtuigingen (‘ik kan het niet, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt mij leuk’) die zich binnen onszelf afspelen. Maar het kunnen ook basisbehoeften zijn die ons bepaalde pijnplekken kunnen laten voelen. Denk hierbij aan bevestiging, bewondering, goedkeuring, respect, vertrouwen en zorg. Stuk voor stuk onderdelen die wij als mens nodig hebben. Deze basisbehoeften worden ons (als het goed is) aangereikt tijdens onze opvoeding. De mate waarin voorzien is in deze basisbehoefte, bepaalt onze overtuigingen c.q. ons denken. Onze overtuigingen en ons denken bepaalt weer hoe we ons voelen en gedragen. Op het moment dat er dus een deel van de basisbehoefte ontbreekt, kan dat zijn weerslag hebben op de wijze hoe we ons voelen en gedragen op latere leeftijd. In negatieve zin leidt dit vroeg of laat tot ongemakken en/of blokkades. Het is een vicieuze cirkel.

Door middel van de verschillende methoden komen de ongemakken en/of blokkades naar de oppervlakte, die voor de cliënt veelal voor herkenning zorgen, bewustwording. Als ondersteuning bij de oplossing van het ongemak en/of blokkade kijk ik (indien gewenst) tevens naar de voeding (tekorten, verkeerde patronen, allergieën e.d.) van de cliënt of kan ik bepaalde bloesemremedies voorschrijven die helpen bij de oplossing. Dit kan er mede voor zorgen dat de beschikbare energieën weer vrij kunnen stromen en het ongemak sneller en efficiënter wordt opgelost.
Het Komt Goed Coaching

Wat verwacht ik van mijn jou?

Zoals aangegeven kijk ik met mijn therapie verder dan alleen het symptoom. De behandelmethode vergt dan ook wel een bepaalde mate van bewustzijn en een kritische blik naar je ‘eigen ik‘, je ‘hogere zelf’. Tevens is het wenselijk dat je als cliënt openstaat voor een alternatieve behandelwijze. Alleen dan heeft de behandeling kans van slagen. Ik kan als therapeut handreikingen doen, echter is het van belang dat je hiermee als cliënt wel aan de slag gaat. Het vergt dus ook een bepaalde toewijding. Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden. Klik hier om erover te lezen.
het komt goed

happiness